Navigácia

 

predseda Správnej rady OZ Cerebrum

Ing. Ivana Antalová

 

členovia Správnej rady OZ Cerebrum

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.

Iveta Holešová

Bc. Adriána Orviská

Mgr. Miriam Čabalová

 

   predseda revíznej komisie

   Ing. Ľuboslava Nemcová

 

   hospodár OZ Cerebrum

   Dáša Jurášková

 

   Informácie pre rodičov:

 

   Vážení rodičia,

dovoľujem si vás opäť osloviť vo veci schváleného rodičovského príspevku do Občianskeho združenia Cerebrum pri Gymnáziu Jána Papánka na školský rok 2018/2019.

 Ak vám finančná situácia umožňuje uhradiť  sumu

            pre  príma - septima, 1. - 3. ročník              50,- EUR,

  pre  oktáva, 4. ročník                                    30,- EUR,

  prosíme zasielajte uvedenú sumu na číslo účtu OZ Cerebrum.

                                        IBAN: SK 54 1100 0000 0026 6772 0013

 

  Do kolónky správa pre prijímateľa, napíšte prosím meno a priezvisko dieťaťa a triedu, čím zaručíte správnosť identifikácie a priradenie platby.

  Veríme, že podľa svojich možností prispejete a pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a aktivity žiakov v škole, ktorú vaše dieťa navštevuje.

 

 Ďakujeme!       

   Stanovy OZ Cerebrum

 

              S pozdravom 

                                                 Ing. Ivana Antalová, predseda OZ Cerebrum

                                             PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD., riaditeľka školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Papánka
  Vazovova 6, 811 07 Bratislava
 • riaditeľka +421 x 257789825
  spojovateľka +421 x 257789811
  jedáleň +421 x 257789826

  VÝCHOVNÝ PORADCA
  RNDr. Bertová Oľga
  Konzultačné hodiny : utorok od 13.00 do 15.00
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  PSYCHOLÓG
  Mgr. Hoghová Eva, Mgr. Hačárová Erika
  Konzultačné hodiny v škole : utorok od 11.00 do 13.00
  Ostatné dni : Centrum PPPaP, č. t. 02/ 544 331 18
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  Úradné hodiny:
  pondelok: 13:00 - 16:00
  štvrtok: 11:00 - 15:00

Fotogaléria