Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD. Riaditeľka
Zástupca v triede: Septima
 
 
RNDr. Ľudmila Čižmárová Zástupkyňa
 
 
Mgr. Zuzana Lauková Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Jaroslava Argajová Triedna učiteľka: Sexta
 
 
Mgr. Adriana Bahnová Učiteľka
Zástupca v triede: Oktáva
 
 
Richard Bartal Učiteľ
 
 
Andrea Beláková Učiteľ
 
 
RNDr. Oľga Bertová Triedna učiteľka: III.D
 
 
PaedDr. Jana Blahová Triedna učiteľka: I.B
 
 
OStR Frank Bloch Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Bohunická Triedna učiteľka: II.C
 
 
Mgr. Lucia Bokesová Triedna učiteľka: Príma
Zástupca v triede: III.C
 
 
PaedDr. Beata Breierová Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Mária Butková Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Mgr. Miriam Čabalová Učiteľka
 
 
Mgr. Ivan Čuhár Triedny učiteľ: Septima
 
 
Mgr. Henrich Eisner Učiteľ
Zástupca v triede: IV.C
 
 
PaedDr. Ingrid Feriancová Triedna učiteľka: Kvinta
Zástupca v triede: II.D
 
 
Bianka Gergeľová Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Gregušová Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Mgr. Mária Gubóová Učiteľka
 
 
Mgr. Beáta Jánošová Triedna učiteľka: IV.D
 
 
Mgr. Marek Jenčík Učiteľ
Zástupca v triede: Sekunda
 
 
RNDr. Valéria Kosnová Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
 
 
PaedDr. Slavěna Koštialová Učiteľka
Zástupca v triede: Sexta
 
 
Mgr. Daniela Kovalčíková Triedna učiteľka: Oktáva
 
 
Mgr. Milica Križanová, PhD. Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Mgr. Miroslava Kubínová Triedna učiteľka: III.C
 
 
Mgr. Ľubomír Lábaj Učiteľ
 
 
Mgr. Vladimír Mašlej Učiteľ
Zástupca v triede: II.B
 
 
Mgr. Pavol Melkus Učiteľ
 
 
Mgr. Ing. Vladimír Mikulec, PhD. Učiteľ
 
 
PaedDr. Gabriela Mišíková Triedna učiteľka: Kvarta
 
 
Mgr. Ljuba Náhliková Učiteľka
 
 
Mgr. Alexandra Olejárová Učiteľka
Zástupca v triede: Kvinta
 
 
Mgr. Nataša Ondrušková Učiteľka
 
 
Mgr. Miriama Pastoreková Učiteľka
 
 
RNDr. Milada Pecnová Triedna učiteľka: I.D
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: IV.D
 
 
Mgr. Jana Predinská Učiteľka
 
 
Mgr. Janette Rigová Triedna učiteľka: I.C
 
 
Ing. Jela Rusinová Učiteľka
Zástupca v triede: Tercia
 
 
Mgr. Ľudmila Sklenková Triedna učiteľka: II.D
 
 
Mgr. Peter Sládek Učiteľ
Zástupca v triede: Kvarta
 
 
RNDr. Emília Srnová Triedna učiteľka: Sekunda
 
 
Jana Steineckerová Učiteľka
 
 
Mgr. Kristína Šoltysová Triedna učiteľka: IV.B
 
 
RNDr. Blažena Tokárová, CSc. Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Tóthová Triedna učiteľka: III.B
 
 
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD. Učiteľka
 
 
Petra Túriová Učiteľ
 
 
Mgr. Michaela Valentová Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Vinczeová Triedna učiteľka: Tercia
 
 
Barbara Weishaupt Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Papánka
  Vazovova 6, 811 07 Bratislava
 • riaditeľka +421 x 257789825
  spojovateľka +421 x 257789811
  jedáleň +421 x 257789826

  VÝCHOVNÝ PORADCA
  RNDr. Bertová Oľga
  Konzultačné hodiny : utorok od 13.00 do 14.30
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  PSYCHOLÓG
  Mgr. Hoghová Eva, Mgr. Hačárová Erika
  Konzultačné hodiny v škole : utorok od 11.00 do 13.00
  Ostatné dni : Centrum PPPaP, č. t. 02/ 544 331 18
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
  PaedDr. Šimko Marian
  Konzultačné hodiny v škole : každý párny týždeň
  utorok od 10.00 do 12.00

Fotogaléria