Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD. Rozvrh
Riaditeľka
Zástupca v triede: Sexta
 
 
RNDr. Ľudmila Čižmárová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Zuzana Lauková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Jaroslava Argajová Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta
 
 
Mgr. Adriana Bahnová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Septima
 
 
RNDr. Mária Berová Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Oľga Bertová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
PaedDr. Jana Blahová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Oktáva
 
 
OStR Frank Bloch Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Bohunická Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Mgr. Lucia Bokesová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
 
 
PaedDr. Beata Breierová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
PhDr. Naďa Buberníková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Mária Butkova Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
 
 
Mgr. Miriam Čabalová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
 
 
Mgr. Ivan Čuhár Rozvrh
Triedny učiteľ: Sexta
 
 
Bc. Lucia Dedinská Učiteľka
 
 
Mgr. Henrich Eisner Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.C
 
 
PaedDr. Ingrid Feriancová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.D
 
 
Mgr. Mária Gregušová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
 
 
Mgr. Beáta Jánošová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
 
 
Mgr. Marek Jenčík Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Príma
 
 
Helena Kačová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
 
 
Philine Kiefer Učiteľka
 
 
RNDr. Valéria Kosnová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
 
 
PaedDr. Slavěna Koštialová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvinta
 
 
Mgr. Daniela Kovalčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima
 
 
Dr. Mathias Kramar Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Milica Križanová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Mgr. Miroslava Kubínová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Mgr. Ľubomír Lábaj Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Vladimír Mašlej Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.B
 
 
Mgr. Pavol Melkus Rozvrh
Triedny učiteľ: II.D
 
 
Mgr. Beata Miklošová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Vladimír Mikulec Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Gabriela Mišíková Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia
 
 
Mgr. Ljuba Náhliková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.D
 
 
Mgr. Alexandra Olejárová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta
 
 
Mgr. Miriama Pastoreková Učiteľka
 
 
RNDr. Milada Pecnová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: III.D
 
 
Mgr. Jana Predinská Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta
 
 
Mgr. Janette Rigová Rozvrh
Triedna učiteľka: Oktáva
 
 
Mária Rigová Učiteľka
 
 
Ing. Jela Rusinová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda
 
 
Mgr. Viera Simonidesová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.D
 
 
Mgr. Ľudmila Sklenková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
 
 
Mgr. Peter Sládek Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Tercia
 
 
RNDr. Emília Srnová Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma
 
 
Marian Šimko Učiteľ
 
 
Mgr. Kristína Šoltysová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
RNDr. Blažena Tokárová, CSc. Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Mgr. Lucia Tóthová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Vinczeová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda
 
 
Barbara Weishaupt Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.02.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Papánka
  Vazovova 6, 811 07 Bratislava
 • riaditeľka +421 x 257789825
  spojovateľka +421 x 257789811
  jedáleň +421 x 257789826

  VÝCHOVNÝ PORADCA
  RNDr. Bertová Oľga
  Konzultačné hodiny : utorok od 13.00 do 14.30
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  PSYCHOLÓG
  Mgr. Hoghová Eva, Mgr. Hačárová Erika
  Konzultačné hodiny v škole : utorok od 11.00 do 13.00
  Ostatné dni : Centrum PPPaP, č. t. 02/ 544 331 18
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
  PaedDr. Šimko Marian
  Konzultačné hodiny v škole : každý párny týždeň
  utorok od 10.00 do 12.00

Fotogaléria