Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Anglický jazyk - príprava na maturitu
Basketbal
Európa v rokoch 1919 - 1938
Florbal
Futsal
Chémia - príprava na maturitu
Chémia v medicíne
Konverzácia hrou
Matematika o trocha viac
Poďme sa rozprávať
Streľba zo vzduchovky
Šikovné ruky
Športové hry - dievčatá
Športové hry - chlapci
Thaiský box
Umenie aktuálne
Volejbal
Zaujímavé pokusy z chémie

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Papánka
  Vazovova 6, 811 07 Bratislava
 • riaditeľka +421 x 257789825
  spojovateľka +421 x 257789811
  jedáleň +421 x 257789826

  VÝCHOVNÝ PORADCA
  RNDr. Bertová Oľga
  Konzultačné hodiny : utorok od 13.00 do 14.30
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  PSYCHOLÓG
  Mgr. Hoghová Eva, Mgr. Hačárová Erika
  Konzultačné hodiny v škole : utorok od 11.00 do 13.00
  Ostatné dni : Centrum PPPaP, č. t. 02/ 544 331 18
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
  PaedDr. Šimko Marian
  Konzultačné hodiny v škole : každý párny týždeň
  utorok od 10.00 do 12.00

Fotogaléria