Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Basketbal
Dejepis - príprava na olympiádu
Emviromentálny krúžok
Filmový klub
Florbal
Chémia na VŠ
Chémia v medicíne
Chémia vo výpočtoch
Jung Art
Kreatívne písanie
Matematika - to zvládnem
Po anglicky hrou
Stolný tenis
Streľba zo vzduchovky
Šikovné ruky
Thaiský box
Umenie aktuálne
Vazka news
Volejbal
Zaujímavé pokusy z chémie

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Papánka
  Vazovova 6, 811 07 Bratislava
 • riaditeľka +421 x 257789825
  spojovateľka +421 x 257789811
  jedáleň +421 x 257789826

  VÝCHOVNÝ PORADCA
  RNDr. Bertová Oľga
  Konzultačné hodiny : utorok od 13.00 do 15.00
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  PSYCHOLÓG
  Mgr. Hoghová Eva, Mgr. Hačárová Erika
  Konzultačné hodiny v škole : utorok od 11.00 do 13.00
  Ostatné dni : Centrum PPPaP, č. t. 02/ 544 331 18
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  Úradné hodiny:
  pondelok: 13:00 - 16:00
  štvrtok: 11:00 - 15:00

Fotogaléria