Navigácia

Sobota 18. 8. 2018

Sobota 18. 8. 2018

Statistics

Počet návštev: 6020170

Vitajte na EduPage

Milí študenti,

na tejto stránke nájdete rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Informácie

 • Adresy elektronických schránok učiteľov na Gymnáziu Vazovova majú tvar priezviskoučiteľa zavináč vazka.sk, používajte ich prosím pri elektronickom kontakte s konkrétnym učiteľom.  Ďakujeme.

 • Správca stránky:  Mgr. Henrich Eisner, eisner zavináč vazka.sk

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Papánka
  Vazovova 6, 811 07 Bratislava
 • riaditeľka +421 x 257789825
  spojovateľka +421 x 257789811
  jedáleň +421 x 257789826

  VÝCHOVNÝ PORADCA
  RNDr. Bertová Oľga
  Konzultačné hodiny : utorok od 13.00 do 14.30
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  PSYCHOLÓG
  Mgr. Hoghová Eva, Mgr. Hačárová Erika
  Konzultačné hodiny v škole : utorok od 11.00 do 13.00
  Ostatné dni : Centrum PPPaP, č. t. 02/ 544 331 18
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
  PaedDr. Šimko Marian
  Konzultačné hodiny v škole : každý párny týždeň
  utorok od 10.00 do 12.00

Fotogaléria